Kund

AD Assistans

omsorg med känslor

Bli kund hos oss

Att välja ett privat assistansföretag kostar inget extra och ger dig stora möjligheter att påverka din situation. Att bli kund hos AD Assistans är dessutom väldigt enkelt och när du är kund hos oss är det alltid du som har det första och sista ordet gällande din assistans. Hur vill du ha det? Vilka vill du ha som personliga assistenter? Din bästa vän, dina föräldrar, någon annan anhörig eller någon utomstående?

 

Första mötet

Att träffa oss för ett första möte är förutsättningslöst och naturligtvis kostnadsfritt. Vi har självklart tystnadsplikt. Antingen träffas vi hemma hos dig, hos oss, eller på någon annan plats som passar dig bättre. Mötet utgår från din situation. Hur ser din situation ut idag? Du kanske saknar personlig assistans, trots att du har rätt till den? AD Assistans hjälper dig gärna med din ansökan. Ring oss direkt på telefonnummer 070-723 23 99 eller maila på info@ad-assistans.se så hör vi av oss och bestämmer en tid för ett första möte.

 

 

Vårt förslag till dig

Efter vårt första möte presenterar vi ett förslag på hur din assistans kan bli bättre. Vi belyser olika möjligheter utifrån vår kunskap, baserat på dina önskemål.

 

 

När du bestämt dig

När du har bestämt dig för AD Assistans och fått en egen kontaktperson börjar vårt arbete. Vi kommer överens om ett startdatum och hjälper dig med eventuella rekryteringar samt ansökan till kommunen eller Försäkringskassan. Vi finns som stöd i kontakten med kommun/Försäkringskassan även framöver. Tillsammans formar vi din assistans utifrån dina önskemål.

 

 

Juridik

De lagar och regler som styr personlig assistans kan vara svåra att förstå. Som individ är det inte lätt att hävda, eller veta, vad man har rätt till. Därför tycker AD Assistans att det är viktigt att våra kunder har tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vi erbjuder våra kunder juridisk hjälp i frågor som rör deras personliga assistans. Hjälpen ingår i den service som AD Assistans erbjuder våra kunder och kostar därför ingenting extra.